Výročná členská schôdza

19.1.2007

Lokalita : Mestská knižnica Partizánske - knižničný klub.
Čas : 16:20 hod.
Oficiálny program : Zhodnotenie turistického roku 2006, finančný stav klubu, schvaľovanie plánu akcií na rok 2007, voľba členov výboru a predsedu, výber členského príspevku, odmeňovanie najaktívnejších členov, diskusia, uznesenie.
Spoločenský program : Prezeranie fotografií a kroniky, občerstvenie, darovanie propagačných predmetov.


     Je predposledný januárový piatok. Okolo pol piatej sa knižničný klub mestskej knižnice zaplnil. Bodaj by nie - Horci sa schádzajú na výročnej schôdzi, aby zhodnotili uplynulý turistický rok a schválili plán akcií na tento rok. Napokon sa ich zišlo 45 a jeden hosť. Rokovať sa začalo o 16:40, kedy predseda TK Peter Horváth všetkých privítal, otvoril schôdzu a oboznámil účastníkov s jej programom. Po nutných formalitách (správa mantádovej komisie o uznášaniaschopnosti, schválenie rokovacieho plánu) sa k slovu dostal Ľubo Mazán, ktorý prečítal správu o činnosti klubu za uplynulý rok. Dozvedeli sme sa, že turistom sa podarilo zorganizovať 19 z 20 naplánovaných akcií, z toho bolo 10 autobusových zájazdov. K ďalším aktivitám patrila pravidelná účasť na Ceste rozprávkovým lesom a jesenné premietanie fotografií. V roku 2006 prešli horci vyše 400 kilometrov a na akciách sa zúčastnilo rekordných 743 milovníkov prírody. K najvydarenejším túram patril Výstup na Radhošť, na Bystrú, Rysy, Rakytov a Ohnište. Scenericky najkrajšou akciou bola zase návšteva Vršateckého a Lednického hradu. Takmer na každej akcii bol autobus do posledného miesta naplnený, niekedy sa všetci záujemci na zájazd ani nedostali. Dalo by sa povedať, že rok 2006 patril k najúspešnejším rokom v celej novodobej histórii Horca. Svedčí o tom aj počet členov, ktorý ku dňu výročnej schôdze dosiahol hodnotu 83. Po správe o hospodárení s financiami a stave majetku predniesol predseda návrh plánu na rok 2007. Naplánovaných je 17 akcií, z toho 12 zájazdov. Turisti bez pripomienok plán schválili a tak sa tento rok môžeme tešiť na Vápeč, Lysec, Manínsku tiesňavu, Lysú horu na Morave, Chabenec, Otrhance a Jakubinú, Východnú Vysokú, poľský národný vrch Giewont, Veľkú Raču, Malú Fatru, Kubínsku hoľu, Zoborské vrchy a ďalšie pohoria. Do výboru boli schválení tí istí členovia ako pred rokom a za predsedu si plénum zvolilo už po ôsmy raz Petra Horvátha. Novinkou na tohtoročnej schôdzi bolo založenie cyklistického oddielu - takzvanej cyklosekcie. Tá bude organizovať bicyklové túry po slovenských aj zahraničných pohoriach. Jej vedúcim bude Juraj Jenis. Cyklosekcia - i keď patrí pod TK Horec - bude mať vlastnú internetovú stránku s plánom cyklotúr a s fotografiami navštívených miest.
     V rámci odmenenia najaktívnejších turistov dostali voľný poukaz na zájazd Peter Horváth, Emília Šarinová, Jozef Bencze a zásobovač Marián Habaj. Každý člen zároveň obdržal cédečko s fotografiami zo všetkých akcií od roku 2000 do roku 2007. V diskusii odznel trochu netradičný návrh na postavenie vyhliadkovej veže na vrchu Osečný. Peter Horváth poinformoval prítomných o možnosti celoročného poistenia sa na túry pre prípad úrazu a záchrannej akcie Horskou službou. Po skončení oficiálnej časti prišli na rad vzorne spracované kroniky, prezeranie a predaj fotografií a posedenie pri oškvarkových pagáčikoch.
     Všetkých členov i nečlenov pozývame na naše tohtoročné akcie a veríme, že každý si z ponúknutých túr aspoň zopár vyberie. Zároveň by sme chceli poďakovať Mestskému úradu Partizánske za poskytnutú finančnú dotáciu, redaktorom novín Tempo a Infokanálu za uverejňovanie informácií a vďaka patrí aj ostatným ľuďom, ktorí prispeli svojou pomocou k tomu, aby sa turistika v našom meste naďalej rozvíjala.


 Posledné prípravy Program schôdze obsahuje
21 bodov
   

Jeden otvára schôdzu,
druhý Coca-colu
Oficiálna časť skončila,
je čas na zábavu
Bolo aj vínko,
aj slané tyčinky
a množstvo poštárov