Výročná členská schôdza

21.1.2010

Lokalita : Mestská knižnica Partizánske - knižničný klub.
Čas : 16:15 hod.
Oficiálny program : Zhodnotenie turistického roku 2009, finančný stav klubu, schvaľovanie plánu akcií na rok 2010, voľba členov výboru a predsedu, výber členského príspevku, odmeňovanie najaktívnejších členov, diskusia, uznesenie.
Členské :  dospelí 4 eurá (120 Sk), študenti 3 eurá (90 Sk), deti do 15 rokov 2 eurá (60 Sk).
Spoločenský program : Prezeranie a predaj fotografií, kroník a turistických časopisov, občerstvenie, propagačné predmety.


Slávnostný charakter 10. výročnej schôdze turistického klubu HOREC

Výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 21.1. v knižničnom klube mestskej knižnice Partizánske, sa zúčastnilo 48 členov TK Horec a jeden hosť. Aktuálny počet členov sa v deň konania schôdze zvýšil na 90 turistov. Z nich 26 sú zároveň členmi celoslovenskej organizácie KST. Keďže išlo o desiatu výročnú schôdzu klubu, mala slávnostnejší charakter. Predseda Peter Horváth vo svojom obsiahlejšom prejave zhodnotil celé obdobie existencie novodobého Horca od jeho vzniku v apríli 2000 až po december 2009. Úspešne sa darí organizovať autobusové zájazdy, ktorých bolo minulý rok až 14 a ďalších 5 akcií využilo bežné spoje. Za takmer 10 rokov sa na 172 túrach zúčastnilo 6.350 turistov a spolu prešli 3.400 kilometrov. Predseda vyzdvihol aj súkromné aktivity našich členov či už pri zdolávaní náročných alpských vrcholov a dobytí najvyššieho vrchu Európy Mont Blancu, alebo zvládnutie 100-kilometrových pochodov. Pripomenul aj obnovu turistického značenia, na ktorej sa podieľa Stano Vido a Heňo Kollár. O práci výboru a stave členskej základne referoval Ľubo Mazán, správu o hospodárení s financiami prečítala Renata Boriková. Výročná schôdza schválila plán akcií na rok 2010. Z 19 naplánovaných akcií sú tri zahraničné: kráľ dolného Rakúska Otscher, poľské Červené vrchy a Hrubý Jeseník v Čechách. Okrem nich navštívime Veľkú Fatru, slovenský národný vrch Kriváň, Nízke Tatry, Roháče, Malé Karpaty, Vtáčnik, Rokoš, Žiar, hrady Tribeča, Štiavnické vrchy a ďalšie pohoria. Prebehne aj kurz základov vysokohorskej turistiky, ktorý nám poskytnú naši vlastní vyškolení členovia.
     Nasledovala voľba
nového výboru a predsedu. Stal sa ním už po jedenásty raz Peter Horváth. Schôdza prerokovala aj činnosť cyklistického oddielu a plán cyklotúr. Kvôli vysokým finančným nákladom prítomní nesúhlasili s organizovaním výstavy fotografií v kultúrnom dome, bolo navrhnuté alternatívne riešenie v rámci turisticko-spoločenskej akcie Deň s Horcom. Schôdza nielen hodnotila, ale aj odmeňovala. Tentoraz až šiestich najaktívnejších turistov za minulý rok. Bezplatný poukaz na autobusový zájazd získal Peter Horváth zúčastnivší sa 18 túr, ďalej Jozef Bencze, Renáta Boriková, Edita Michalovičová, Ľudovít Haviar a Peter Magdolen.


 

Po skončení oficiálnej časti nasledovalo posedenie pri výbornej pizzi, vínku a slanom pečive, prezeranie kroník a fotografií. Ako darček každý dostal od pani Habajovej okrúhly perník so znakom nášho klubu, nechýbali cédečka s množstvom fotografií a kalendár podujatí s farebným obalom.