Slovenský raj – Kláštorská roklina, Tomášovský výhľad

11.7.2020

Trasa : Podlesok - Hrdlo Hornádu - Prielom Hornádu - Kláštorská roklina - Kláštorisko - KR ústie - Letanovský mlyn - Tomášovský výhľad - Ihla - Čingov centrum - Čingov parkovisko.
Parametre trasy :  Dĺžka 17 km, prevýšenie 800 m, stredne náročná túra. Čas chôdze: 6:15 hod.
Lokalita : Slovenský raj

Popis :
   Prielom Hornádu - približne 16 km dlhý úsek na hornom toku Hornádu od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. Od roku 1964 národná prírodná rezervácia. Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, ktoré je miestami široké iba niekoľko metrov. Brehy sú vysoké až 150 metrov. Prielom Hornádu nebol po celej svojej dĺžke vôbec priechodný až do roku 1974, keď sa ukončila výstavba chodníka Horskej služby.
   Kláštorská roklina - krátka a strmá roklina spájajúca dve známe a hojne navštevované oblasti Slovenského raja – Prielom Hornádu a Kláštorisko. Hoci je len pol druhého kilometra dlhá, vyznačuje sa prekvapivo veľkým množstvom vodopádov, čo jej významne pridáva na príťažlivosti. Roklina je prístupná po jednosmernom turistickom chodníku. prechod zabezpečujú rôzne technické pomôcky – rebríky, stúpačky, lávky a reťaze.
   Kláštorisko - turistické stredisko v nadmorskej výške 760 m. Nachádza sa tu ruina kartuziánskeho kláštora z 13. storočia. Kláštor bol útočiskom obyvateľov pred tatárskymi hordami. V súčasnosti je kláštor v rekonštrukcii. V okolí sú chaty s možnosťou občerstvenia.
   Tomášovský výhľad - atraktívna skalná galéria v južnom svahu Ludmanky s výhľadom do Prielomu Hornádu, doliny Bieleho potoka, na Čertovu sihoť, ako aj na Vysoké Tatry. Pod skalnou terasou v bezprostrednej blízkosti turistického chodníka sa nachádza jaskyňa Michalova džura.
   Čingov - stredisko cestovného ruchu v kotline rieky Hornád, východisko viacerých trás. Nachádza sa tu aj významné archeologické nálezisko – staroslovanské sídlo Hradisko.

Doprava : Vlastným autobusom. Odchod o 4:45 zo sídliska Šípok, o 5:00 od železničnej stanice.
Cena : členovia TK 15 €, nečlenovia 17 €.
Autobus pôjde cez Veľké Bielice, Hradište a Lelovce.

Odhlasovanie, prihlasovanie a informácie na čísle 0908 356213 (Renáta).

MAPA     FSlovenský raj