ČLENSKÉ NA ROK 2022

Platbu za členský príspevok na rok 2022 môžete posielať na účet: SK83 0900 0000 0050 7489 9023
Kto má internet banking, odporúčame využívať hlavne túto možnosť.
Do poznámky nezabudnite uviesť mená a priezviská turistov, za ktorých platíte.

Zaplatiť môžete aj v hotovosti na najbližších túrach.


TK HOREC :
Výška základného členského príspevku (iba do TK HOREC) je :
Dospelí (bez KST, resp. hosťovanie) : 5 eur
Deti a študenti (bez KST, resp. hosťovanie) : 4 eurá


KST :
Členovia KST platia vyššiu sumu, z ktorej sa časť odvádza ústrediu, regionálnej rade a poisťovni. Na poistné ide tento rok 1,50 eur.
KST zvýšilo cenu známky pre dospelých turistov z minuloročných 11 eur na 15 eur !
Okrem celoročného poistenia je v poplatku za KST zahrnutá aj 50-percentná zľava za ubytovanie v horských chatách a zľavy v niektorých športových obchodoch.

Celkový členský príspevok do KST + TK HOREC je :
Dospelí : 15 eur
Študenti a dôchodcovia od 62 do 69 rokov : 12 eur
Deti do 15 rokov, dôchodcovia od 70 rokov a ZŤP : 7 eur