Cyklotúra Vlársky priesmyk - Piešťany

17.6.2022

Trasa : Vlársky priesmyk – štátna hranica – Horné Srnie – Nemšová – Skalka nad Váhom – Trenčín – Beckov – Nové Mesto nad Váhom – Horná Streda – Piešťany.
Parametre trasy :  Dĺžka 68 km. Čas jazdy: 5,5 hodiny.

Pešiaci: Prehliadka Skalky - kláštora v skalách (pri Trenčíne), návšteva Beckova, prehliadka Piešťan a kúpeľného ostrova.
Lokalita : Považie, Vlársky priesmyk

Piata hromadná cyklotúra TK Horec. Cyklisti budú prechádzať Považím: z Vlárskeho priesmyku cez Nemšovú, Skalku a Beckov do Piešťan.
Pôjde sa za každého počasia. V prípade silného dažďa zostanú bicykle v prívese a spravíme si prehliadku zaujímavých lokalít.

Popis Vážskej cyklomagistrály :
Najdlhší súvislý úsek magistrály je vyznačený z Hlohovca až do Strečna s dĺžkou viac ako 166 km. Tento úsek sa v súčasnosti začína v meste Hlohovec (Šulekovo) a popri Vážskom kanáli prechádza až k hati Drahovce. Následne okolo Sĺňavy vedie po cyklochodníkoch, ktoré cyklistov bezpečne prevedú i centrom mesta Piešťany. Z Piešťan trasa pokračuje po vybudovanom chodníku do obce Horná Streda. Nachádza sa tu aj nové odpočívadlo s mapkou a cykloservisným stojanom. Pokračujeme cez železný most ponad Biskupický kanál na sever. Po ľavom brehu Biskupického kanála sa po vynovenom povrchu hrádze dostaneme až do Nového mesta nad Váhom. Trasa z Nového mesta pokračuje po vybudovanej asfaltovej hrádzi až do Trenčína. Medzitým máme ešte možnosť navštíviť bývalé kráľovské mestečko, dnes obec Beckov, ktorej dominuje Beckovský hrad. Trenčín je krajským mestom s bohatou históriou a množstvom pamiatok. Trasa mierne stúpa až ku kostolu a kalvárii na Skalke. Po krátkom zjazde budeme prechádzať popod kláštor na Skalke, ktorý dnes znova ožíva vďaka práci dobrovoľníkov. Od kláštora pokračujeme cez obec Skalka nad Váhom a prichádzame do Nemšovej. Cez Horné Srnie dôjdeme po preťatí štátnej hranice do Vlárskeho priesmyku.

Popis zaujímavostí:
   - Skalka -
   - Beckov -
   - kúpeľný ostrov v Piešťanoch -

Doprava : Vlastným autobusom so špeciálnym prívesom. Autobus môže zobrať max 40 cyklistov a 10 pešiakov.
Nakladanie bicyklov do prívesu od 5:30 na parkovisku pri výškovej budove ZDA, odchod o 6:00.
Nakladanie bicyklov mimo mesta si dohodnite s Petrom Horváthom.
Cena : členovia TK 14 €, nečlenovia 16 €.
Zaplatiť treba dopredu celú sumu. Platba až v autobuse nebude možná!

UPOZORNENIE :
Aj keď sa niekto predbežne prihlásil a je zapísaný do zoznamu, treba, aby čo najskôr zaplatil. Ináč ho môžu iní záujemcovia - ktorí sú tiež zapísaní - svojou skoršou platbou predbehnúť. Preto nečakajte s platbou do poslednej chvíle. Kto má zaplatené, ten má isté miesto v autobuse.


Pre prípad úrazu na bicykli odporúčame pripoistiť sa.
Robustné elektrické bicykle nie sú povolené, zaberajú v stojane veľa miesta.
Zoberte si náhradnú pneumatiku, pumpu, nástroje na opravu bicykla a hlavne všetky potrebné doklady!

Odhlasovanie a informácie na čísle 0944 902380 (Ľubo M.) alebo mailom: lu@wing.sk

M     F
Cyklotúra Vlársky priesmyk