Výročná členská schôdza

26.1.2023

Lokalita :  Spoločenská sála Domu kultúry Partizánske (veľká sála na 1. poschodí), Námestie SNP.
Čas : príchod účastníkov od 16:00 hod., začiatok schôdze po výbere členského a poplatkov za zájazdy (cca 16:30-16:40).

Oficiálny program : Zhodnotenie turistického roku 2022 a činnosti výboru, hospodárenie a finančný stav klubu, správa o kontrolnej činnosti, štatistické informácie o túrach a členstve v minulom roku, schvaľovanie plánu akcií na rok 2023, voľba nových členov výboru, informácia o novej aktivite Nordic walking a jej schvaľovanie, výber členského príspevku, odmeňovanie najaktívnejších členov, diskusia, uznesenie.

Členské TK HOREC :  dospelí a hosťovanie 5 eur, deti a študenti do 18 rokov 4 eurá.
Členské KST + TK HOREC :  dospelí 15 eur. Deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP 7 eur, študenti denného štúdia max do 26 rokov a dôchodcovia 62-69 rokov 12 eur.
V cene členského KST je zahrnuté aj celoročné poistné v prípade záchrannej akcie a zľavy na ubytovanie vo vysokohorských chatách.

Spoločenský program : Prezeranie turistických a cyklistických kroník, časopisov Krásy Slovenska, odovzdávanie darčekov a propagačných predmetov. Nebude chýbať ani slané a tekuté občerstvenie.

Zároveň môžete zaplatiť za najbližšie akcie :
    "Výstup na Visiace skaly a Marhát (28.1.)" : 5/7 eur
    "Túra a lyžovačka v Kremnických vrchoch (18.2.)" : 7/9 eur.


Na schôdzi bude možnosť predbežne sa prihlasovať na 3-dňovú akciu "Moravský kras (15.9.-17.9.)"

Kto má čas a chuť, môže napiecť nejaké sladkosti a na schôdzi ponúknuť ostatných.


FOTOGRAFIE


Turisti na slávnostnej schôdzi

      

      

      

      

      Výbor v minulom roku zasadal 13x. Zloženie výboru:

Najaktívnejší turisti v roku 2022


Najaktívnejším členom patrí poukaz na autobusový zájazd.
Medzi ďalších aktívnych turistov patrili aj
xxx