Výročná členská schôdza

25.1.2024

Lokalita :  Spoločenská sála Domu kultúry Partizánske (veľká sála na 1. poschodí), Námestie SNP.
Čas : príchod účastníkov od 16:00 hod., začiatok schôdze po výbere členského a poplatkov za zájazdy (cca 16:30-16:40).

Oficiálny program : Zhodnotenie turistického roku 2023 a činnosti výboru, hospodárenie a finančný stav klubu, správa o kontrolnej činnosti, štatistické informácie o túrach a členstve v minulom roku, schvaľovanie plánu akcií na rok 2024, výber členského príspevku, odmeňovanie najaktívnejších členov, diskusia, uznesenie.

Členské TK HOREC :  dospelí a hosťovanie 5 eur, deti a študenti do 18 rokov 4 eurá.
Členské KST + TK HOREC :  dospelí 15 eur. Deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP 7 eur, študenti denného štúdia max do 26 rokov a dôchodcovia 62-69 rokov 12 eur.
V cene členského KST je zahrnuté aj celoročné poistné v prípade záchrannej akcie a zľavy na ubytovanie vo vysokohorských chatách.

Spoločenský program : Prezeranie kroník a turistických časopisov Krásy Slovenska, odovzdávanie darčekov, predaj tričiek (po 15 eur). Nebude chýbať ani slané a tekuté občerstvenie.

Zároveň môžete zaplatiť za najbližšie akcie :
    "Návšteva Uhrovského hradu (27.1.)" : 4/6 eur
    "Výstup na Veľkú Raču, lyžovačka (17.2.)" : 12/14 eur.


Na schôdzi bude možnosť predbežne sa prihlasovať na 4-dňovú akciu "Poloniny (12.9.-15.9.)"

Kto má čas a chuť, môže napiecť nejaké sladkosti a na schôdzi ponúknuť ostatných.


FOTOGRAFIE


Turisti hodnotili a plánovali

      Koncom januára sa osemdesiatpäť turistov z klubu Horec stretlo v spoločenskej sále kultúrneho domu na svojej výročnej schôdzi. Po privítaní účastníkov predsedom klubu Petrom Horváthom odznela báseň "Ako ďalej žiť", ktorú zložila a predniesla Gabika Bezáková. Podpredseda Ľubo Mazán prečítal hodnotiacu správu za minulý rok. Vyplynulo z nej, že turistický klub Horec v roku 2023 zorganizoval 21 akcií, z toho až 19 autobusových zájazdov, čo je rekordný počet v celej klubovej histórii. Spolu sa túr zúčastnilo 1280 turistov. Rekordný bol aj počet účastníkov na Osečnom počas silvestrovského výstupu, a to až 132. Úspešná bola návšteva Babej hory, kde turistov na miesto činu doviezli dva autobusy. Vydarila sa i Trojdňovka v Moravskom krase, v rámci ktorej horci navštívili okrem Velehradu, podvodného akvária a hradu Buchlov aj tri krásne moravské jaskyne. Spolu sme minulý rok prešli okolo 300 kilometrov.

      V roku 2023 pribudlo do klubu 27 nových členov. Ku koncu roka mal teda TK Horec 190 členov. Postupne pribúdajú ďalší. Na členskom sa vyzbieralo 1958 eur. Výbor zasadal 7-krát. Jeho členovia viedli kroniku, uverejňovali reportáže v týždenníku Tempo a oznamy v mestskej televízii, zorganizovali výročnú schôdzu, premietanie fotografií a zaujímavého dokumentárneho filmu, pripravovali a tlačili účastnícke listy a mapy.

      Čo sa týka hodnotenia aktivity, všetkých uskutočnených peších túr sa zúčastnili rekordéri Peter Baráth a Ľubo Mazán. O jednu akciu menej absolvoval Peter Horváth, nasledoval Michal Radobický, Jozef Mesiarik, Peter Belák, Miro Horváth a Jana Turčeková. Týmto a ďalším aktívnym členom patrí bezplatný poukaz na niektorý z autobusových zájazdov v tomto roku. A z čoho si môžu vybrať? To už predniesol predseda Peter Hotváth v rámci návrhu plánu akcií na aktuálny rok.

      Na rok 2024 je naplánovaných 20 akcií. Začneme nenáročnými túrami na Michalov vrch a Uhrovský hrad. Na lyžovačku a zimnú prechádzku sa vyberieme do Veľkej Rače. V Malých Karpatoch navštívime Kršlenicu a Jeleniu horu, v rámci Dňa s Horcom očistíme v pohorí Tribeč niektoré značkované chodníky a prospešnú akciu ukončíme pri výbornom guláši v Cigánke. Dávnejšie sme neboli v Slovenskom raji, teraz sa vyberieme do jeho južnej časti preliezť Zejmarskú roklinu. V Maďarsku vystúpime na Karanč, Šalgó a hraničný hrad Šomošku. V júni sa popri Šútovskom vodopáde vyštveráme na Chleb. Cykloakcia bude prebiehať na Morave v okolí Rožnova pod Radhoštem a ďalší zahraničný výlet bude smerovať do Rakúska k vodopádom Mirafälle. V Nízkych Tatrách nás čaká Bôr a Siná, vo Vysokých zase Jahňací štít. Na jesennú štvordňovku sa vyberieme na východ Slovenska do Polonín, kde sa nám ponúka Sninský kameň, Vihorlat, Kremenec a poľské Běščady s Rawkou. Vo Veľkej Fatre si po prvý raz spolu pozrieme Sklabinský hrad a Katovu skalu, vystúpime na Pravnáč a Lomné, navštívime Demián i Šášovský hrad a v jeseni sa vydáme do skalného mesta Benát. V rámci novej tradície sa v predvianočnom čase znovu vyberieme do zahraničia, tentoraz to bude Budapešť. Na záver roku nás čaká Žarnov (tentoraz už 25. ročník) a obľúbený silvestrovský Osečný.

      Z výboru odstúpila Katarína Hubková, ktorá sa bude venovať turistickému krúžku na Základnej škole Veľké Uherce, ktorý založila. Do výboru bola zvolená nová členka, a tak okrem Petra Horváta, Ľuba Mazána, Richarda Cimermana a Marianny Ivankovej bude vo výbore pracovať aj Radoslava Majerová. Po diskusii sa oficiálna časť skončila prijatím uznesenia. Výročná schôdza pokračovala spoločenskou časťou. Turisti si mohli pozrieť kvalitne vedené kroniky, časopis Krásy Slovenska a v rámci členského príspevku dostal každý ako darček magnetku so znakom klubu. V ponuke boli aj turistické a cyklistické tričká. Na jedálnom lístku boli okrem nápojov aj obložené chlebíčky, slané pečivo a výborné zákusky vlastnej výroby, za čo patrí poďakovanie všetkým členkám, ktoré občerstvenie pripravili. Diskusia a dobrá nálada sa niesla prenajatou sálou až do večerných hodín.