Okolo vodného diela Gabčíkovo

7.7.2018

Trasa : Bratislava - most Apollo - hrádza Dunaja - Gabčíkovo - Vojka - hrádza - Bratislava.
Parametre trasy :  Dĺžka 110 km.
Lokalita : Podunajsko

FOTOGRAFIE     Sobotňajšie počasie bolo ideálne. Päť cyklistov z Horca sa po preprave vlakom z Partizánskeho do Bratislavy vydalo mostom Apollo a po hrádzi pokračovali krásnou krajinou. Po 55 kilometroch prišli k vodnej elektrárni Gabčíkovo. Dielo bolo budované od roku 1977 na základe dohody s Maďarskom, ale krajina Húnov od zmluvy neskôr ustúpila. Osem agregátov vyrába 720 MW energie.

     Od Gabčíkova, kde horci pofotili plavebné komory, pokračovali po druhej strane hrádze až do obce Vojka. Tu prešli kompou na druhú stranu Dunaja a došli až do Bratislavy.