Turistický klub HOREC Partizánske

Horská 1298/5, 958 06 Partizánske

IČO : 361 22 637
DIČ : 202 167 4402


Predseda :  Peter Horváth,  tel. 0903 486497
Podpredseda :  Ľubo Mazán,  tel. 0944 902380

E-mail :  lu@wing.sk; tkhorec@szm.sk  (e-maily posielajte naraz na obidve adresy)

 

Prihlasovanie na akcie

Na autobusové zájazdy sa prihlasuje vždy najneskôr do štvrtku do 15:00 pred sobotňajším zájazdom.

Prihlásiť a zaplatiť sa dá :

  - v predajni X-šport (v budove pri podchode v Partizánskom, prízemie vľavo)
  - na účet číslo SK83 0900 0000 0050 7489 9023 (do poznámky napíšte stručný názov akcie, mená turistov, za ktorých platíte a presné miesto nástupu)
  - u Ľuba Mazána, tel. 0944 902380; u Petra Horvátha, tel. 0903 486497

Za prihláseného sa záujemca považuje vtedy, ak zaplatil plnú výšku cestovného. Do zoznamu sa turisti zapisujú v poradí, v akom zaplatili.
Telefonicky si môžu rezervovať miesta turisti, ktorí bývajú alebo pracujú mimo Partizánskeho. Aj tí - ak majú internet banking - by však mali uhradiť cestovné vopred.

Členovia (so zaplateným členským príspevkom na daný rok) platia o 2 eurá menej ako nečlenovia, deti a študenti majú ešte väčšiu zľavu.

V prípade nutnosti je možné odhlásiť sa do stredy do 12:00 v týždni, v ktorom sa akcia uskutočňuje. Neskôr už nie je zaručené, že vám bude vrátený poplatok za dopravu, najmä ak nezoženieme náhradníkov. Autobus treba zaplatiť, či pôjde 42 alebo 50 ľudí.
Pri nečakaných zdravotných či vážnych rodinných problémoch sa dá odhlásiť aj v piatok, prípadne v sobotu ráno pred túrou telefonicky u niektorého člena výboru.
V prípade viacdňových akcií je však vrátenie peňazí (z akéhokoľvek dôvodu neúčasti) podmienené tým, či sa podarí stornovať rezervované miesto v ubytovni a objednaná strava. Za dopravu sa peniaze, žiaľ, nevracajú (treba zaplatiť autobus, ubytovanie a stravu šoféra na viac dní, mýtne, parkovné, stojné).
Prosíme, aby ste sa po utorku odhlasovali naozaj iba zo závažných dôvodov.

Informácie o turistických akciách nájdete :
   - v týždenníku Tempo
   - v mestskej televízii mesta Partizánske MTP
   - na nástenke v športovom obchode X-šport (v budove pri podchode)
   - na www stránke mesta Partizánske, rubrika Športové podujatia