Sídlo TK :  Peter Horváth, Horská 1298/5, 958 06 Partizánske

Predseda :  Peter Horváth,  tel. 0903 486497
Podpredseda :  Ľubo Mazán,  tel. 0944 902380

E-mail :  lu@wing.sk; tkhorec@szm.sk  (e-maily posielajte naraz na obidve adresy)

 

Prihlasovanie na akcie

Na autobusové zájazdy sa prihlasuje vždy najneskôr do štvrtku do 15:00 pred sobotňajším zájazdom.

Prihlásiť a zaplatiť sa dá :

  - v predajni X-šport (v budove pri podchode v Partizánskom, prízemie) - využívajte hlavne túto možnosť !!!
  - na účet číslo SK83 0900 0000 0050 7489 9023 (do poznámky napíšte akciu a mená turistov, za ktorých platíte)
  - u Renáty Borikovej, tel. 0908 356213 alebo u Ľuba Mazána, tel. 0944 902380.

Za prihláseného sa záujemca považuje vtedy, ak zaplatil plnú výšku cestovného. Do zoznamu sa turisti zapisujú v poradí, v akom zaplatili.
Telefonicky si môžu rezervovať miesta turisti, ktorí bývajú alebo pracujú mimo Partizánskeho. Aj tí - ak majú internet banking - by však mali uhradiť cestovné vopred.

Členovia (so zaplateným členským príspevkom na daný rok) platia o 2 eurá menej ako nečlenovia, deti a študenti majú ešte väčšiu zľavu.

V prípade nutnosti je možné odhlásiť sa do utorka do 22:00 v týždni, v ktorom sa akcia uskutočňuje. Neskôr už nie je zaručené, že vám bude vrátený poplatok za dopravu.
Pri nečakaných zdravotných či vážnych rodinných problémoch sa dá odhlásiť aj v piatok, prípadne v sobotu ráno pred túrou telefonicky u niektorého člena výboru.
Prosíme, aby ste sa po utorku odhlasovali naozaj iba zo závažných dôvodov.

Informácie o turistických akciách nájdete :
   - v týždenníkoch Tempo a Dnešok
   - na nástenke TK Horec v Dome kultúry Partizánske (vo vstupnej hale vpravo)
   - na plagátoch a informačných buletínoch MsKS / Art P Centra Partizánske
   - na nástenke v športovom obchode X-šport (v budove pri podchode)
   - na rozhlasovej stanici Hit FM 964
   - na www stránke mesta Partizánske, rubrika Športové podujatia
   - na autobusovej zastávke oproti železničnej stanici
   - v mestskom a závodnom rozhlase
   - v mestskej televíznej stanici mesta Partizánske MTP
   - na rozhlasovej stanici REGINA