Z histórie Turistického klubu HOREC


     Turistický klub HOREC Partizánske vznikol 1. apríla 2000. Vznikol na základe prejaveného záujmu aktívnych členov prvého turistického klubu Horec, ktorý aktívne pôsobil pri bývalom obuvníckom podniku ZDA Partizánske do roku 1990. Potom sa z objektívnych i subjektívnych dôvodov turistický klub rozpadol a desať rokov v Partizánskom nebola žiadna organizovaná turistika. Zakladajúcimi členmi nového Horca boli Alena Dobiašová a Janko Šútora, stanovy vypracoval a prvým predsedom sa stal Peter Horváth. V prvom roku mal klub okolo 50 členov. V ďalších rokoch sa počet členov zvyšoval, doteraz u nás bolo zaregistrovaných okolo 200 turistov. Samozrejme, že zo zdravotných, rodinných a osobných dôvodov niektorí turisti svoje členstvo na začiatku nového roku neobnovia, čím sa počet aktívnych členov udržuje približne na úrovni 90. Maximálny počet členov - a to 111 - mal klub v roku 2008.

     Turistický klub sa riadi stanovami, ktoré boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou 10.4.2000. Svoje aktivity klub plánuje v zmysle spracovaného harmonogramu turistických podujatí, ktorý každoročne schvaľuje Výročná členská schôdza. Sú zamera predovšetkým na aktívnu turistiku (bežnú, vysokohorskú, rekreačnú), niektoré akcie sú vhodné i pre mladé rodiny s deťmi. V poslednom čase sa Horec zameriava aj na náročné vysokohorské túry (Mont Blanc, Monte Rosa) alebo na zaistené ferraty v pohoriach susedných štátov (Orlia cesta v Poľských Tatrách, Raxalpe v Rakúsku).