Výbor TK HOREC pre rok 2023


Peter Horváth – predseda
vedenie výročnej členskej schôdze a schôdzí výboru, plánovanie trás, tlač kalendára podujatí, vedenie jednotlivých turistických akcií, zabezpečovanie autobusov, návrh a spracovanie projektov, nákup turistického a horolezeckého materiálu, zabezpečovanie výroby propagačných predmetov, fotografovanie, robenie kroniky a nástenky, tlač účastníckych listov a máp, napĺňanie databázy KST, vedenie účtovníctva
tel. : 0903 486 497

Ľubo Mazán – podpredseda
propagácia klubu (tlač, rozhlas, televízia, internet), brožúrky, zabezpečovanie výroby propagačných predmetov, účastníckych listov, plánovanie trás, fotografovanie, vedenie dokumentácie o členstve, štatistika, napĺňanie databázy KST
tel. : 0944 902 380

Katarína Hubková - členka
výber peňazí za autobusové zájazdy, plánovanie túr
tel. : 0904 052 172

Richard Cimerman - člen
pomoc pri organizovaní výročných schôdzí, plánovanie túr
tel. : 0903 028 268

Marianna Ivanková - členka
plánovanie túr
tel. : 0907 246 513