Výbor TK HOREC pre rok 2017


Peter Horváth – predseda
vedenie výročnej členskej schôdze a schôdzí výboru, plánovanie trás, tlač kalendára podujatí, vedenie jednotlivých turistických akcií, zabezpečovanie autobusov, návrh a spracovanie projektov, nákup turistického a horolezeckého materiálu, zabezpečovanie výroby propagačných predmetov, fotografovanie, robenie kroniky, vedenie účtovníctva
tel. :  0903 486 497

Ľubo Mazán – podpredseda
propagácia klubu (tlač, rozhlas, televízia, internet, nástenky, brožúrky, plagáty, zabezpečovanie výroby propagačných predmetov, účastníckych listov a diplomov, plánovanie trás, fotografovanie, vedenie dokumentácie o členstve, štatistika
tel. : 0944 902 380

Renáta Boriková – hospodárka, vedúca skladu
výber peňazí za autobusové zájazdy, zoznamy záujemcov, nákup, registrácia a uskladnenie materiálu klubu
tel. : 0908 356 213

Dušan Borik - člen
príprava stánku Čertov kotol na Ceste rozprávkovým lesom
tel. : 0908 055 456

Ľudmila Šalgová - členka
výber peňazí za autobusové zájazdy
tel. : 0904 282 226

Jozef Hlavna - vedúci cyklosekcie
plánovanie a organizovanie cyklistických akcií
tel. : 0910 341 558