Poľské Tatry - Orlia cesta

28.8.-1.9. 2002

 

Koncom augusta sa v rámci neoficiálnej akcie vybralo 8 turistov na Dni vysokohorskej turistiky v Poľských Tatrách. Spalo sa vo vlastných stanoch. Túry prechádzali vrcholmi Vysokých Tatier z poľskej strany. Horci zdolali niekoľko dvojtisícových vrcholov ako Svinica, Prostredná kopa, Beskydy, Kasprov vrch, Kozí vrch, Granáty, ich stopy išli po zaistenej Orlej ceste plnej rebríkov a reťazí. Navštívili aj niekoľko pekných plies, napríklad Litvorové, Zelené či Zmrzlé.

           Toto bola akási spoznávacia akcia poľských Tatier. O rok neskôr si už TK Horec zaradil Orliu cestu do svojho oficiálneho plánu a jedenástim turistom sa návšteva aj vydarila (klik na Poľské Tatry 2003).