Rozprávanie značkára

27. 8. 2015


Nový turistický chodník v pohorí Strážovské vrchy – podcelok Drieňov


       Značky sme maľovali 27.8.2015. Je to žlto-biela miestna značka a prepojuje vrch Varty (nachádzajúci sa na značkovanej trase medzi Skačanmi a Dolnými Vestenicami) popri chate na Slatine až po sedlo pod Drieňovým. Tam sa napája na modrú značkovanú trasu Chalmová - Malý Lubín - Chalmová. Maľovali sme s Heňom len dvaja. Ale pred tým tam boli Peťo Horváth, Heňo Kollár a Jožko Gahér označiť stromy, na ktoré sa potom dávali značky. Neskôr sa ešte mali umiestniť tabuľky s textom, ale na tom som sa nepodieľal. Dĺžka trasy je približne 6-7 km (odhadom, podľa času za ktorý sme sa vrátili späť bez maľovania). Presne by to museli premerať chlapci na bicykloch s tachometrom.

Stano Vido

       Na základe poskytnutej finančnej dotácie ZsE a.s. Bratislava vypracoval výbor TK Horec projekt na vybudovanie nového značeného turistického chodníka v pohorí Drieňov. Účelom nového chodníka je prepojiť jestvujúce dva turistické chodníky a to modro značený chodník Skačany – Varty – Dolné Vestenice – Holý vrch – Uhrovský hrad s modro značeným kúpeľným chodníkom Chalmová – sedlo pod Drieňovým vrchom – Chalmová.
      Vyznačenie nového chodníka bolo vykonané žltým značením /miestne tvarové turistické značky/. Chodník má celkovú dĺžku cca 7,2 km s celkovým prevýšením 378 m. Chodník bol vyznačený od lokality Varty 410 m n. m. po sedlo pod Drieňovým vrchom 568 m n. m. Najvyšší bod chodník dosahuje na Drieňovom vrchu 611 m n. m., čo je i najvyšší bod pohoria Drieňov. Na chodníku bolo osadených 6 ks veľkých smerovníkových tabúľ s časovými údajmi a dve malé informačné tabule s údajom o nadmorskej výške daného bodu. Na celej trase bolo namaľovaných celkovo 86 žltých značiek (miestne tvarové značky). Prípravu dát novej turisticky značenej trasy, maľovanie značiek, montáž značkárskeho smerovníka, montáž technických prvkov vykonali vyškolení značkári klubu slovenských turistov Horec (Henrich Kollár a Stanislav Vido).
      Prípravné práce (vytýčenie trasy, čistenie trasy od konárov, popadaných stromov, krovísk a iné pomocné práce) dobrovoľnícky vykonali členovia výboru TK Horec. Chodník bol vybudovaný v mesiaci september. Vybudovaním tohto chodníka sme docielili súvislé turistické značenie v pohorí Drieňov a zároveň prepojenie obcí Skačany, Dolné Vestenice s termálnymi kúpeľmi v Chalmovej. Súčasne tento chodník prepojil hornonitriansku kotlinu s vestenickou dolinou a umožňuje navštíviť národnú prírodnú rezerváciu Veľký vrch, vyhlásenú v roku 1967 na výmere 47 ha.
Je zameraná na ochranu významnej lokality vzácnych teplomilných spoločenstiev rastlín a živočíchov, z ktorých viaceré druhy tu dosahujú severnú hranicu rozšírenia.

Peter Horváth

 Varty  Miestna značka  Chata na Slatine  Heňo - značkár