Náučným chodníkom Zvonička - Nová Baňa

25.11.2015       Po dlhšej dobe sa opäť za krásneho jesenného počasia vybrala trojica horcov na ďalšiu túru. Tento krát ich cieľom bol nový náučný chodník Zvonička. Mestské lesy spol. s r.o. v spolupráci s mestom Nová Baňa zrealizovali vybudovanie náučného chodníka Zvonička v Novej Bani. Náučný chodník bol zriadený za účelom získavania a prehlbovania poznatkov v rôznych oblastiach histórie, poznávanie zaujímavých prírodných lokalít zameraných na pôvodnú faunu a flóru, s atraktívnymi pohľadmi na Novú Baňu. Náučný chodník začína v lokalite Zvonička, pokračuje cez Červenú skalu, Havraniu skalu, Háj a Kohútovo. Chodník má dĺžku 6 233 m.
      Z Partizánskeho odchádzame autom o pol deviatej do Novej Bane. Vystupujúc z auta pri železničnej stanici nás privíta pohľad na jeden z cieľov dnešnej túry. To je ona. Skala, ktorú je dobre vidieť z R1. Nahodíme batohy a ideme hľadať žltú značku. Len čo prejdeme cez cestu, nájdeme na strome smerovú tabuľku s nápisom Zvonička a vedľa nej hľadanú žltú. Chodník nás nasmeruje do lesa. Vedie súbežne ponad cestnú komunikáciu vychádzajúcu do mesta. Les sa už ukladá na zimný spánok. Chodník je príjemný, dobre značený, s nenáročným stúpaním. Často sa dostávame na križovatky lesných chodníkov, no vhodne umiestnená značka nepustí a nasmeruje nás správnym smerom. K listnatým stromom pribúdajú borovice. Po ani nie celej hodinke sa serpentínovým chodníkom dostávame k prvému zastaveniu - Zvonička. Objekt zvonice bol postavený v roku 1874 ako súčasť pútnického miesta Kohútovo. Poobzeráme si okolie, prezrieme si Zvoničku, doplníme pitný režim a vydáme sa k ďalšiemu cieľu - Červená skala. Striedaním miernejšieho a strmšieho stúpania, prechádzajúc okolo krmelca, sa dostávame k stupáku na Červenú skalu. Tu pribudne smerovník s označením Havrania skala. Najprv sa ale vydáme na Červenú skalu. Chodník hore prudko stúpa, je šotolinový, nepríjemný. Je to však len pár metrov. Prichádzame na vrchol. Pod nami sa rozprestrie krásny výhľad na mesto. Na popisnej tabuli si čítame názvy okolitých kopčekov. Viditeľnosť je celkom dobrá. Výhľadmi sme nadšení. Preštudujeme si panel, tabuľu so zastavením, na ktorom je zdôvodnenie názvu Červená skala. Užívame si krásny, jesenný a slnečný deň.
      Po chvíli sa poberieme na cestu k ďalšiemu výhľadovému bodu - Havranej skale. Je len pár sto metrov od Červenej. Aj tu nás čakajú krásne výhľady. Opäť študujeme popisný panel, pofotíme, posedíme. A kocháme sa výhľadmi na Štiavnické vrchy. Trasa pokračuje smer Háj. Po približne 300 m prichádzame k odbočke ku šachte Klingsbittner, ktorú si v rámci túry prezrieme. Z informačného panelu sa dozvedáme, že vertikálna hĺbka šachty je 130 m. Vraciame sa späť k odbočke a pokračujeme dlhším tiahlym stúpaním. Za pol hodinu prichádzame na najvyšší bod túry – Háj. Patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality na trase náučného chodníka s najvyšším bodom 625 m n. m. Na Háji je plánovaná rozhľadňa, ktorá predostrie návštevníkovi celú Novobanskú kotlinu, hrebeň Pohronského Inovca a Vtáčnika. Po zápise do vrcholovej knihy zostupujeme lesnou cestou k pútnickému miestu Kohútovo. Pútnické miesto začalo písať svoju históriu v roku 1863, kedy za veľkého nedostatku vody ovca vyhrabala prameň pitnej vody. Neskôr Novobančania u nej zistili aj liečivé účinky, začalo sa hovoriť o zjaveniach a postupne sem začali prichádzať náboženské sprievody – púte, aby vzdali hold nepoškvrnenej Panne Márii. Po prehliadke tohto zaujímavého miesta za pár minút prichádzame do východzieho bodu náučného chodníka – Zvoničke. Serpentínami schádzame dole k asfaltovej odbočke do mesta a po chvíli prichádzame k nášmu autu, kde túto prekrásnu túru končíme.

Peter Horváth
 

 Náučný chodník Zvonička  Pri Zvoničke  Červená skala  Výhľad na Novú Baňu

     Šachta Klingsbittner  Háj

 Rozhľadňa      Pútnické miesto Kohútovo