75 strážovských vrcholov

1.3.2017


     Trenčiansky vysokohorský turistický klub vyhlásil Trilógiu tematických odznakov „Vrcholy Strážovských vrchov“. Po prihlásení a zaregistrovaní musí účastník každý rok vystúpiť na 25 vrcholov. Jedna skupina je nazvaná Koruna Strážovských vrchov, druhá Everest Strážovských vrchov a tretia skupina Zaujívavé strážovské vrcholy. Okrem dobre známych kopcov sú medzi cieľmi aj menej známe, prípadne neznačkované vrcholy. Po absolvovaní ročného plánu, t.j. po výstupe na dvadsať päť vrchov danej kategórie, získajú „úspešní riešitelia“ príslušný odznak. Trilógia trvá od začiatku februára 2017 do konca januára 2020, teda presne tri roky. Je to zaujímavý nápad – spojenie turistiky a spoznávania odľahlejších končín pohoria. Zvláštne je iba to, že pri odovzdávaní odznaku musí ocenený v hotovosti zaplatiť jeho výrobnú cenu. Predstavte si, že by na olympijských hrách museli všetci víťazi prispieť zlomkovým zlatom či striebrom na odliatie medaily...

     Z nášho klubu sa do tejto akcie zapojili traja turisti. Zatiaľ majú zvládnutých 13 vrchov. Na prvej túre navštívili Drieňový vrch. Na druhej túre, čo bola zároveň akcia Horca, vystúpili na Vápeč a Homôlku. Na tretej túre absolvovali Udrinu, Kňaží stôl a Bradlo. Na štvrtej túre sa vyštverali na Ostrý vrch a Čiernachov. No a naposledy zdolali Košútovú skalu, Rokoš, Malý Rokoš, Plevňu a Predný Rokoš. Zatiaľ teda Horci navštívili 13 vrchov a prešli 71 kilometrov. Na každom vrchole si spravia fotodokumentáciu a ak je prítomná návštevná kniha, vpíšu do nej, pri akej príležitosti sa tu ocitli.

Ľubo Mazán
 

 Na Drieňovom vrchu  Lom pri ceste z Chalmovej
do Malých Krštenian
 Ďalší zdolaný vrch - Vápeč  Prvý raz na Homôlke

 Udrina  Kňaží stôl  Bradlo  Kaplnka v Dubničke

 Ostrý vrch  Čiernachov  Košútová skala  Rokoš

 Malý Rokoš  Plevňa  Predný Rokoš