Výstup na Malú Ostrú

19.11.2020

Trasa : Klížske Hradište – urbárska a poľovnícka chata - Malá Ostrá - Klížske Hradište - rotunda.
Parametre trasy : Dĺžka 6 km, prevýšenie 220 m, nenáročná túra.
Lokalita : Tribeč

FOTOGRAFIEVýstup na Malú Ostrú


      Vo štvrtok 19. novembra sme sa s kamarátom Ľubom vydali na prieskumnú túru na Malú Ostrú. Na samotnú túru vyrážame od kultúrneho domu v Klížskom Hradišti. Pokračujeme cez Dolinu a popri urbárskej a poľovníckej chate po asfaltovej ceste miene stúpame. Za necelú polhodinku prichádzame k odbočke červeno značenej cyklotrasy smerujúcej do Nitry. Odtiaľ lesnou cestičkou sa dostávame pod kopec. Čaká nás krátky, ale strmý výstup na samotný vrchol Malej Ostrej (472 metrov vysoká). Odmenou sa nám stávajú pekné výhľady do širokého okolia. Trávnatý vrchol je porastený starými dubmi bizarných tvarov a brezami. Nachádza sa tu ohnisko a schránka s vrcholovou knihou. Nasleduje klasický program – vrcholové foto, zápis do knihy, nalepenie nálepky so znakom klubu Horec, občerstvenie teplým čajom a tradičné poblahoželanie si k úspešnému výstupu. Trochu inou cestou zostúpime naspäť do Doliny, opäť chvíľku po asfalte a za polhodinku sme v centre obce.

      Ešte pred odchodom navštevujeme kostol svätého Michala archanjela, románsku sakrálnu stavbu. Rotunda je skutočným skvostom románskeho stavebného umenia, o čom okrem iného svedčí aj skutočnosť, že jeho štylizovaná podoba sa dostala aj do obecného erbu.

      Cestou domov sa ešte zastavujeme u pána Paučeka – miestneho zberateľa minerálov, starožitností a modranskej majoliky. Zároveň si prezrieme prekrásne upravenú záhradu v štýle arboréta v Mlyňanoch. Pán Pauček ju osadil skalkami, murovanými vežičkami a jazierkom. Pomedzi nezvyčajné kamenné útvary vysadil množstvo stromčekov, takzvaných čarovníkov. Touto túrou opäť sme spoznali krásny kút nášho malého okresu.