Krásna jeseň na Veľkom vrchu

9.10.2021

Trasa : Kameňolom Malé Kršteňany - vápencové skaly - Veľký vrch - ponad kameňolom - Malé Kršteňany.
Parametre trasy : Dĺžka 5 km, prevýšenie 270 m, nenáročná túra.
Lokalita : Nitrické vrchy

FOTOGRAFIEKrásna jeseň na Veľkom vrchu


      Druhá októbrová sobota bola učebnicovou ukážkou teplého a slnečného jesenného dňa. Nikde ani obláčika, krajina ožiarená slnkom. Siedmi turisti z Horca sa vybrali na Veľký vrch nad Kršteňanmi. Piati naši členovia – Danka, Hilda, Zuzana, Peťo a Miro – išli z Malých Krštenian spolu s procesiou a zúčastnili sa krížovej cesty. Peter a Ľubo sa vybrali strmým chodníkom cez skaly, kadiaľ kedysi viedla zelená náučná značka. Jej stopy doteraz vidno na niektorých kameňoch. Z vápencových brál bol nádherný výhľad na protiľahlé pohoria Vtáčnik a Tribeč. Ešte väčším prekvapením bolo obrovské stádo danielov, jeleňov a laní, ktoré prechádzalo po úzkej cestičke asi 50 metrov pred turistami. Čriedu tvorila takmer stovka jedincov.

      Na vrchole Veľkého vrchu sa o pol jednej uskutočnila vysviacka nového kríža a omša. Tú slúžili dvaja farári a zúčastnilo sa jej okolo stodvadsať ľudí. Novým krížom sa nahradil starý, ktorý už podliehal zubu času. Tento – na rozdiel od predchádzajúceho – je otesaný do hranolov a má na spodnej časti kovovú konštrukciu. Starý kríž (podľa slov organizátorov) poslúžil ako kurivo do prenosného kotla. Po cirkevnom obrade sprevádzanom živou hudbou a spevom nasledovala ochutnávka čerstvo uvareného guláša, ktorý bol naozaj výborný. Este zápis do vrcholovej knihy, spoločné fotografie a potom zostup ponad kameňolomom do Malých Krštenian ku krčme.

Ľubo Mazán