OZNAMY, INFORMÁCIE

ZÁJAZDY

Platby za jednotlivé autobusové zájazdy môžete posielať na účet : SK83 0900 0000 0050 7489 9023
Do poznámky nezabudnite uviesť názov akcie, mená turistov, za ktorých platíte a PRESNÉ MIESTO NÁSTUPU.

Upozornenie :
Aj keď sa niekto predbežne prihlási a je zapísaný do zoznamu, treba, aby čo najskôr zaplatil. Ináč ho iní - tiež zapísaní - môžu svojou skoršou platbou predbehnúť.
To sa týka všetkých akcií, hlavne cyklotúry.

Zájazdy, za ktoré môžete platiť :
   - Cyklotúra Vlársky priesmyk - Piešťany (17.6.) : členovia 14 eur, nečlenovia 16 eur.
   - Babia hora (1.7.) : členovia 14 eur, nečlenovia 16 eur.
   - Baníkov (22.7.) : členovia 13 eur, nečlenovia 15 eur.
   - Trojdňovka v Moravskom krase (15.9.-17.9.) : členovia 105 eur, nečlenovia 110 eur.
      V cene je doprava do rekreačného strediska Sloup, ubytovanie na 2 noci, 2 x polpenzia, vstup na hrad Buchlov a vstup do Punkevnej jaskyne.
      Peniaze v plnej výške posielajte do 15. júna, ale čím skôr, tým lepšie. Aby sme mohli zaplatiť zálohu a rezervovať jaskyňu.

* Otázky k túram (obsadenosť, odhlasovanie) posielajte na mailovú adresu: lu@wing.sk alebo telefonicky: 0944 902 380

* Pri predpovedi veľmi zlého počasia môže výbor zmeniť termín akcie (obyčajne posun o jeden týždeň neskôr). Kto sa v náhradnom termíne nebude môcť zúčastniť, budú mu vrátené peniaze.

* Z túry, za ktorú ste zaplatili, sa môžete odhlásiť u členov výboru do stredy do 23:00. Neskôr už len zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. Ak sa chce niekto odhlásiť po uvedenom termíne z iných dôvodov, mal by si nájsť náhradníka.

************************************************************************************

ČLENSKÉ

Platbu za členský príspevok na rok 2023 môžete posielať na účet : SK83 0900 0000 0050 7489 9023
Do poznámky nezabudnite uviesť mená a priezviská turistov, za ktorých platíte.
Členské môžete zaplatiť aj na januárových či februárových túrach, na výročnej schôdzi 26.1. alebo počas premietania fotografií 23.2.
Takisto sa členské dá zaplatiť osobne u členov výboru Petra Horvátha či Ľuba Mazána, prípadne v športovej predajni pri podchode.

Noví záujemcovia o členstvo v klube nech zároveň pošlú mail na adresu lu@wing.sk s týmito informáciami:
- meno a priezvisko
- presná adresa bydliska
- dátum narodenia
- rodné číslo (iba v prípade, ak chcú byť aj členmi KST; rodné číslo vyžaduje poisťovňa)
- telefónne číslo

Základné členské do TK HOREC na rok 2023 je 5 eur.
Deti a študenti do 18 rokov: 4 eurá.

Kto chce byť zároveň aj členom celoslovenskéko KST (s celoročným poistením v prípade záchrannej akcie a so zľavami na vysokohorských chatách),
pre toho je výsledná cena členského KST + TK HOREC nasledovná:
- Dospelí : 15 eur
- Dôchodcovia 62-69 rokov : 12 eur
- Dôchodcovia od 70 rokov : 7 eur
- ZŤP : 7 eur
- Študenti denného štúdia (max do 26 rokov) : 12 eur
- Deti do 10 rokov : 7 eur