OZNAMY, INFORMÁCIE

Platbu za členský príspevok na rok 2023 môžete posielať už odteraz na účet: SK83 0900 0000 0050 7489 9023
Do poznámky nezabudnite uviesť mená a priezviská turistov, za ktorých platíte.
Členské môžete zaplatiť aj na januárových túrach alebo na výročnej schôdzi (26.1. od 16:00 v Dome kultúry).
Takisto sa členské dá zaplatiť osobne u členov výboru Petra Horvátha či Ľuba Mazána.

Noví záujemcovia o členstvo v klube nech zároveň pošlú mail na adresu lu@wing.sk s týmito informáciami:
- meno a priezvisko
- presná adresa bydliska
- dátum narodenia
- rodné číslo (iba v prípade, ak chcú byť aj členmi KST; rodné číslo vyžaduje poisťovňa)


Základné členské do TK HOREC na rok 2023 je 5 eur.
Deti a študenti do 18 rokov: 4 eurá.

Kto chce byť zároveň aj členom celoslovenskéko KST (s celoročným poistením v prípade záchrannej akcie a so zľavami na vysokohorských chatách),
pre toho je výsledná cena členského KST + TK HOREC nasledovná:
Dospelí : 15 eur
Dôchodcovia 62-69 rokov : 12 eur
Dôchodcovia od 70 rokov : 7 eur
ZŤP : 7 eur
Študenti denného štúdia (max do 26 rokov) : 12 eur
Deti do 10 rokov : 7 eur

**************************************************************

Platby za jednotlivé autobusové zájazdy môžete posielať na účet: SK83 0900 0000 0050 7489 9023
Do poznámky nezabudnite uviesť názov akcie, mená turistov, za ktorých platíte a PRESNÉ MIESTO NÁSTUPU.

Najbližšie zájazdy :
- Krahuľský štít a Trnovník, lyžovačka na Krahuliach (18.2.) : členovia 7 eur, nečlenovia 9 eur.

* Otázky k túram (obsadenosť, odhlasovanie) posielajte na mailovú adresu: lu@wing.sk alebo telefonicky: 0944 902 380

* Pri predpovedi veľmi zlého počasia môže výbor zmeniť termín akcie (obyčajne posun o jeden týždeň neskôr). Kto sa v náhradnom termíne nebude môcť zúčastniť, budú mu vrátené peniaze.

* Z túry, za ktorú ste zaplatili, sa môžete odhlásiť u členov výboru do stredy do 23:00. Neskôr už len zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. Ak sa chce niekto odhlásiť po uvedenom termíne z iných dôvodov, mal by si nájsť náhradníka.