OZNAMY

Platbu za členský príspevok na rok 2021 môžete posielať na účet: SK83 0900 0000 0050 7489 9023
Do poznámky nezabudnite uviesť mená a priezviská turistov, za ktorých platíte.
Takisto sa členské dá zaplatiť osobne u členov výboru: Peter Horváth, Renáta Boriková, Ľubo Mazán.

Keďže nie je isté, či sa výročná schôdza bude môcť uskutočniť, začnite posielať peniaze na účet alebo spomínaným členom výboru.
Dôležité je, aby čo najskôr zaplatili hlavne členovia KST, nech sa môžu objednať a kúpiť známky na tento rok.

Noví záujemcovia o členstvo v klube nech zároveň pošlú mail na adresu lu@wing.sk s týmito informáciami:
- meno a priezvisko
- presná adresa bydliska
- dátum narodenia
- rodné číslo (iba v prípade, ak chcú byť aj členmi KST)


Základné členské do TK HOREC na rok 2021 sú 4 eurá.
Kto chce byť zároveň aj členom celoslovenskéko KST (s celoročným poistením a so zľavami na vysokohorských chatách), pre toho je cena členského nasledovná:
Dospelí : 12 eur
Deti do 15 rokov : 7 eur
Dôchodcovia 62-69 rokov : 9 eur
Dôchodcovia od 70 rokov : 7 eur
ZŤP : 7 eurPlatby za jednotlivé autobusové zájazdy môžete posielať na účet: SK83 0900 0000 0050 7489 9023
Do poznámky nezabudnite uviesť názov akcie a mená turistov, za ktorých platíte.* Otázky ohľadne platenia cez účet posielajte na mailovú adresu : lu@wing.sk

* Prihlasovanie mimomestských turistov, informácie o naplnení autobusu, resp. odhlásenie z akcie u Renáty : 0908 356213

* Odhlasuje sa do utorka do 22:00. Neskôr už len zo zdravotných dôvodov. Ak sa chce niekto odhlásiť po uvedenom termíne z iných ako zdravotných dôvodov, musí si nájsť náhradníka.