CENA ZÁJAZDOV, ČLENSKÉ 2024

VŠETKÝM ŽELÁME V ROKU 2024 ZAUJÍMAVÉ TÚRY A HLAVNE VEĽA ZDRAVIA !

ZÁJAZDY

Platby za jednotlivé autobusové zájazdy môžete posielať na účet : SK83 0900 0000 0050 7489 9023
Do poznámky nezabudnite uviesť názov akcie, mená turistov, za ktorých platíte a PRESNÉ MIESTO NÁSTUPU.

Upozornenie :
Aj keď sa niekto predbežne prihlási a je zapísaný do zoznamu, treba, aby čo najskôr zaplatil. Ináč ho iní - tiež zapísaní - môžu svojou skoršou platbou predbehnúť.

Zájazdy, za ktoré môžete platiť :
   - Slovenský raj (11.5.) : členovia 15 eur, nečlenovia 17 eur - OBSADENÉ.
   - Šútovský vodopád, Chleb (1.6.) : členovia 9 eur, nečlenovia 11 eur - OBSADENÉ.
   - Čabraď, Vartovka, Dobrá Niva (15.6.) : členovia 11 eur, nečlenovia 13 eur.
   - Cykloakcia na Morave (22.6.) : členovia 20 eur, nečlenovia 22 eur - OBSADENÉ.
   - Vodopády Mirafälle v Rakúsku (13.7.) : členovia 25 eur, nečlenovia 27 eur - 2 autobusy OBSADENÉ.
   - Poľana, Bôr, Siná (3.8.) : členovia 13 eur, nečlenovia 15 eur.
   - Štvordňovka Poloniny (12.9.-15.9.) : členovia 150 eur, nečlenovia 155 eur. Zaplatiť celú sumu prosíme najneskôr do 15. júna, zálohu 50-80 eur do 15. apríla.
       [V cene je doprava, ubytovanie v hoteli Energetik (3 noci), miestny poplatok a 3x polpenzia.]

* Otázky k túram (obsadenosť, odhlasovanie) posielajte na mailovú adresu: lu@wing.sk alebo telefonicky: 0944 902 380

* Pri predpovedi veľmi zlého počasia môže výbor zmeniť termín akcie (obyčajne posun o jeden týždeň neskôr). Kto sa v náhradnom termíne nebude môcť zúčastniť, budú mu vrátené peniaze.

* Z túry, za ktorú ste zaplatili, sa môžete odhlásiť u členov výboru do stredy do 23:00. Neskôr už len zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. Ak sa chce niekto odhlásiť po uvedenom termíne z iných dôvodov, mal by si nájsť náhradníka.

************************************************************************************

ČLENSKÉ

Platbu za členský príspevok na rok 2024 môžete posielať na účet : SK83 0900 0000 0050 7489 9023
Do poznámky nezabudnite uviesť mená a priezviská turistov, za ktorých platíte.
Členské môžete zaplatiť aj na januárových či februárových túrach, na výročnej schôdzi 25.1. alebo počas premietania fotografií.
Takisto sa členské dá zaplatiť osobne u členov výboru Petra Horvátha či Ľuba Mazána, prípadne v športovej predajni na Nitrianskej ceste.

Noví záujemcovia o členstvo v klube nech zároveň pošlú mail na adresu lu@wing.sk s týmito informáciami:
- meno a priezvisko
- presná adresa bydliska
- dátum narodenia
- rodné číslo (iba v prípade, ak chcú byť aj členmi KST; rodné číslo vyžaduje poisťovňa)
- telefónne číslo

Základné členské do TK HOREC na rok 2024 je 5 eur.
Tú istú sumu platia aj turisti, ktorí chcú v klube hosťovať.
Deti a študenti do 18 rokov: 4 eurá.

Kto chce byť zároveň aj členom celoslovenskéko KST (s celoročným poistením v prípade záchrannej akcie a so zľavami na vysokohorských chatách),
pre toho je výsledná cena členského KST + TK HOREC nasledovná :
- Dospelí : 15 eur
- Dôchodcovia 62-69 rokov : 12 eur
- Dôchodcovia od 70 rokov : 7 eur
- ZŤP : 7 eur
- Študenti denného štúdia (max do 26 rokov) : 12 eur
- Deti do 15 rokov : 7 eur