Navigačné systémy - GPS


      GPS – globálny navigačný systém (global positioning system) je družicový systém slúžiaci na presnú navigáciu na Zemi a v blízkosti Zeme. Systém WGS 84 označovaný tiež NAVSTAR bol pôvodne určený pre potreby armády USA. Dnes je využívaný aj na komerčné účely. Umožňuje presné určenie polohy statických alebo pohybujúcich sa objektov. Aby bola zabezpečená čo najväčšia presnosť, je pri určovaní súradníc zohľadnená okrem rotácie Zeme aj gravitačná dilatácia času vyplývajúca z Einsteinovej všeobecnej teórie relativity.

GPS pozostáva z troch segmentov :

kozmický segment - tvorí ho 24 satelitov obiehajúcich okolo Zeme vo výške 20,200 km. Satelity obiehajú po šiestich obežných dráhach dvakrát denne okolo Zeme.
pozemný riadiaci segment – skladá sa z hlavnej riadiacej stanice, z monitorovacích staníc a z komunikačných staníc.
užívateľský segment – prestavujú GPS prijímače. Rozdeľujú sa na navigačné prijímače, prijímače pre zber údajov, geodetické prijímače, prijímače pre časovú synchronizáciu. Pre bežného užívateľa sú určené navigačné prijímače. Ich presnosť je podľa typu prístroja 5 až 15 metrov. Poskytujú údaje o polohe (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, nadmorská výška), o čase pochodu, rýchlosti pohybu, azimute pohybu a azimute zadaného cieľa. Na grafickom displeji je možné znázorniť prejdenú trasu a preniesť ju do počítača.

     Využitie navigačných prístrojov je veľmi široké. Uplatnia sa v bežnej i vysokohorskej turistike, v cykloturistike, hubárstve, poľovníctve, slúžia horskej službe, záchrannej službe, automobilizmu, pri bezmotorovom lietaní a paraglajdingu, pri letoch na balónoch, plavbe na lodiach a plachetniciach, jednoducho na súši, vo vode a vo vzduchu. Informácie o konkrétnych prístrojoch nájdete na stránke www.garmin.sk alebo www.navigator.sk


Zaujímavosť :
  Global Positioning System vyvinula v 70. rokoch 20. storočia americká organizácia Spoločnosť pre letectvo a kozmonautiku, ktorej prezidentom v tom čase bol vynálezca slovenského pôvodu Ivan A. Getting. Jeho otec emigroval do USA a pôvodne pochádzal z Bytče. Ivan Getting okrem iného dohliadal na vývoj odpaľovacích systémov pre rakety, riadil vývoj vysokovýkonných laserov, podieľal sa na vesmírnych programoch, hlavným jeho zameraním však bol nový systém navigačnej techniky.
Počas života dostal desiatky ocenení a bol členom viacerých významných združení. 20. marca 2004 bola vypustená z mysu Canaveral navigačná družica GPS-2R-11, na ktorej je umiestnená spomienková tabuľa Ivanovi A. Gettingovi.