Značkované turistické chodníky


     Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou dĺžkou označených turistických trás. Spolu dosahujú približne 13 tisíc kilometrov. V prírode je umiestnených vyše 7000 smeroviek, 1000 miestopisných tabuliek a 2000 smerovníkov. Optimálny rozostup medzi dvoma po sebe nasledujúcimi značkami je cca 200 metrov.
     Najdlhšia trasa – Cesta hrdinov SNP – vedie cez celé Slovensko. Červená značka začína na Dukle, prechádza cez mnoho významných pohorí a končí na Devíne. Meria 767 kilometrov.
     Značenie turistických trás má na území Slovenska takmer 150-ročnú tradíciu. Prvé chodníky boli vyznačené v Štiavnických vrchoch v roku 1874.


Typy značiek :


Pre značenie sa používajú štyri farby :

Červená – označuje významné diaľkové trasy, magistrály, najvýznamnejšie hrebeňovky.
Modrá – označuje významnejšie diaľkové trasy.
Zelená – označuje prístupové cesty k zaujímavým turistickým cieľom a nástupy na hlavné trasy.
Žltá – spája miestne ciele, označuje krátke spojky medzi trasami iných farieb.

     Značky sa umiestňujú prevažne na stromoch, ale môžeme ich nájsť aj na kovových tyčiach na lúke či v poli, na smerovníkoch, občas na kameňoch, skalách a budovách. Pri pochode, kde sa spoliehame na značky, dodržujeme tieto pravidlá :

Pásová značka Koncová značka Šípka pre zmenu smeru Miestna značka

Zastávka náučného chodníka Prameň Skaly, miesto s rozhľadom Zrucanina hradu

Viacfarebná značka - stretávanie viacerých chodníkov Názvoslovná tabuľka Smerovka Smerovka s číslom trasy