Výročná členská schôdza

21.1.2020

Lokalita :  Spoločenská sála Domu kultúry Partizánske (veľká sála na 1. poschodí), Námestie SNP.
Čas : príchod účastníkov o 16:00 hod., začiatok schôdze po výbere členského.
Oficiálny program : Zhodnotenie turistického roku 2019 a činnosti výboru, finančný stav klubu, schvaľovanie plánu akcií na rok 2020, výber členského príspevku, odmeňovanie najaktívnejších členov, diskusia, uznesenie.

Členské Horec :  dospelí 4 eurá, študenti 3 eurá, deti do 15 rokov 2 eurá.
Členské KST :  dospelí 12 eur. Deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP 7 eur, študenti od 16 do 26 rokov a ostatní dôchodcovia 9 eur.
V cene členského KST je zahrnuté aj celoročné poistné a zľavy na ubytovanie v chatách.

Spoločenský program : Oslava 20. výročia vzniku klubu, prezeranie turistických a cyklistických kroník, premietanie fotografií, občerstvenie + teplá večera, propagačné predmety a tričká.
Každý člen dostane darček. Po šiestej hodine bude pre každého člena pripravená teplá večera.

Na schôdzi bude možnosť kúpiť a objednať si klubové tričká a bude sa predbežne prihlasovať na 3-dňovú akciu "Slovenský raj a Pieniny (8.5.-10.5.)".

Zároveň môžete zaplatiť za najbližšie akcie: "Výstup na Suchý vrch" : 4/6 eur, "Túra a lyžovačka na Malinom Brde (15.2.)" : 10/12 eur.


FOTOGRAFIE

SPRÁVA TK HOREC 2000-2020


Turisti na slávnostnej schôdzi

      Koncom januára sa rekordných 112 turistov z klubu Horec a traja hostia stretli na svojej dvadsiatej výročnej schôdzi. Tentoraz bol za miesto rokovania zvolený reprezentačnejší priestor ako po minulé roky – a to spoločenská sála Domu kultúry v Partizánskom. Okrem našich členov sa schôdze zúčastnili aj hostia - traja predsedovia spriatelených turisticfkých klubov: Milan Lomnický, František Szalay a Jozef Čmiko.

      Predseda TK HOREC Peter Horváth privítal všetkých účastníkov a po prípitku predniesol správu o činnosti klubu za 20-ročné obdobie existencie novodobého Horca. Správa je k dispozícii na stiahnutie o kúsok vyššie.

      Počas roka 2019 pribudlo do nášho klubu až 29 nových členov. Členovia, ktorí v minulom roku nezaplatili členský príspevok alebo si ináč neplnili základné povinnosti, boli z klubu podľa stanov vylúčení. Ku koncu roku 2019 mal teda TK Horec 150 aktívnych členov. Ďalšie desiatky milovníkov prírody sa našich akcií zúčastňovali ako nečlenovia. Na členských príspevkoch mimo KST sa vyzbieralo 600 eur.

      V roku 2019 sme zorganizovali 19 akcií, z toho 16 autobusových zájazdov. Spolu sa túr zúčastnilo 1134 turistov, čo je rekordný počet v celej histórii nášho klubu. Prešli sme 329 kilometrov. Priemer na jednu akciu je 60 turistov, čo je tiež rekord. Rekordná túra bola na Otvorení jarnej sezóny, ktorej sa zúčastnilo 165 turistov.

      Výbor v minulom roku zasadal 13x. Zloženie výboru: predseda Peter Horvárh, podpredseda Ľubo Mazán, hospodárka Renata Boriková, členovia Ľudmila Šalgová, Dušan Borik a vedúci cyklosekcie Jozef Hlavna.

Najaktívnejší turisti v roku 2019
18-tich akcií z celkových 19 sa zúčastnili Peter Horváth, Ľubo Mazán a Hilda Krajčovičová.
Dve akcie chýbajú Petrovi Krajčovičovi a štyri chýbajú Ľudke Šalgovej, Renáte Borikovej, Petrovi Psotovi, Ľube Ivankovej a Petrovi Belákovi.
Najaktívnejším členom patrí poukaz na autobusový zájazd.
Hilda Krajčovičová – Hrady Šomoška a Hajnáčka
Peter Krajčovič – Východná Vysoká
Peter Psota – Výstup na Fabovu hoľu
Ľuba Ivanková – Výstup na Veľký Lopeník
Peter Belák – Malý a Veľký Javorník
Medzi ďalších aktívnych turistov patrili aj Edita Michalovičová, Marta Jakabová, Dušan Borik, Jozef Hlavna, Ján Šandera a Karol Šalgo.
Poďakovať chceme i Jurajovi Laššovi za výdatnú pomoc pri výrobe propagačných predmetov, máp a účastníckych listov. Juraj od klubu dostáva zájazd do Poľských Tatier.