Plán akcií na rok 2018


Na rok 2018 je naplánovaných 19 turistických akcií, z toho 16 autobusových zájazdov.
Zatiaľ sa uskutočnili 3 akcie (2 zájazdy).

Okrem vlastných akcií sa TK Horec podieľa aj na spoluorganizovaní Cesty rozprávkovým lesom (stánok Čertov kotol), začiatkom každého roka sa členovia stretajú na Výročnej členskej schôdzi.

Jednotlivých turistických akcií sa okrem členov môžu samozrejmezúčastniť aj ďalší záujemcovia. V prípade, že sa jedná o autobusový zájazd, treba sa prihlásiť najneskôr 3 dni pred túrou (do stredy) a zaplatiť príslušný poplatok (viď kontakt na hlavnej stránke).
Ak sa cestuje bežnými spojmi SAD a ŽSR, účastníci si cestu platia individuálne priamo pri nástupe do dopravného prostriedku.

Ak sa chcete dozvedieť o niektorej akcii viac, kliknite na jej názov. Zobrazí sa podrobnejší popis a parametre trasy, pri uskutočnených akciách aj reportáž a dole pod textom fotografie.


Dátum

Akcia

Dĺžka [km]

Prevýš. [m]

Doprava

Účasť

6.1.

Návšteva Skalnej brány a Kolianovej

19 630 peši 33
27.1.

Zimný výstup na Inovec

14 770 zájazd 50
17.2.

Výstup na Lysec, lyžovačka v Jasenskej doline

13 880 zájazd 56
10.3.

Výstup na Buchlov a Sladnú skalu

13 750 zájazd
7.4.

Deň s Horcom - Veľká Javorina

18 400 zájazd
21.4.

Pulčínske skaly, Makyta

24 880 zájazd
12.5.

Výstup na Šíp a Hrdošnú skalu

16 1100 zájazd
9.6.

Martinské hole

24 1370 zájazd
23.6.

Výstup na Ostrý Roháč

21 1530 zájazd
14.7.

Výstup na Hochschwab

20 1500 zájazd
4.8.

Siná a Bôr

17 1190 zájazd
25.8.

Veľká Svišťovka

20 960 zájazd
22.9.-23.9.

Slovenský kras (Kojšova hoľa, Turniansky hrad)

31 1270 zájazd - 2 dni
6.10.

Pajštún, Dračí hrádok, Biely kameň

19 760 zájazd
20.10.

Kamenné vráta

16 840 zájazd
10.11.

Výstup na hrad Zniev

15 850 zájazd
1.12.

Starohutský vodopád, prechod Vojšínom

13 570 zájazd
27.12.

Vianočný výstup na Žarnov

11 530 spojmi
31.12.

Silvestrovský výstup na Osečný

9 380 peši

25.1.

Výročná členská schôdza

 

2

voľný štýl

73+1

26.5.

Cesta rozprávkovým lesom

10

200

peši