Plán akcií na rok 2024


Na rok 2024 je naplánovaných 21 turistických akcií, z toho 19 autobusových zájazdov.
Zatiaľ sa uskutočnilo 7 akcií (7 zájazdov).

Podrobný kalendár podujatí v roku 2024   (vo formáte PDF, dá sa stiahnuť a vytlačiť)

Začiatkom každého roka sa členovia stretávajú na Výročnej členskej schôdzi, kde zhodnotia predchádzajúci turistický rok, odsúhlasia navrhnuté akcie na aktuálny rok a zvolia si výbor.

Jednotlivých turistických akcií sa okrem členov môžu samozrejmezúčastniť aj ďalší záujemcovia. V prípade, že sa jedná o autobusový zájazd, treba sa prihlásiť najneskôr 3 dni pred túrou a zaplatiť príslušný poplatok.
Ak sa cestuje bežnými spojmi SAD a ŽSR, účastníci si cestu platia individuálne priamo pri nástupe do dopravného prostriedku.

Ak sa chcete dozvedieť o niektorej akcii viac, kliknite na jej názov. Zobrazí sa podrobnejší popis a parametre trasy, pri uskutočnených akciách aj reportáž a dole pod textom fotografie.


Dátum

Akcia

Dĺžka [km]

Prevýš. [m]

Doprava

Účasť

13.1.

Trojkráľový výstup na Michalov vrch

15 550 zájazd 76
27.1.

Uhrovský hrad, Holý vrch, Jankov vŕšok

11 600 zájazd 44
17.2.

Výstup na Veľkú Raču, lyžovačka

16 860 zájazd 47
9.3.

Plavecký kras (Kršlenica, Plavecký hrad)

16 850 zájazd 52
6.4.

Deň s Horcom - čistenie chodníkov, guláš

9 230 zájazd 108
20.4.

Karanč, Šalgó, Šomoška (Maďarsko)

20 1100 zájazd 52
11.5.

Zejmarská roklina, Havrania skala

13 730 zájazd 57
1.6.

Šútovský vodopád, Chleb

19 1240 zájazd
15.6.

Čabraď, Vartovka, Dobrá Niva

21 600 zájazd
22.6.

Cykloakcia - Moravská brána, Bečva

68 km 0 m zájazd
13.7.

Vodopády Mirafälle, tiesňava Steinwandklamm

10 450 zájazd
3.8.

Výstup na Poľanu, Bôr a Sinú

16 1190 zájazd
24.8.

Výstup na Jahňací štít

22 1500 zájazd
12.-15. 9.

Prírodné krásy Polonín - štvordňovka

zájazd
28.9.

Sklabinský hrad, Katova skala

15 720 zájazd
19.10.

Pravnáč, Lomné, Prosiecka dolina

15 930 zájazd
9.11.

Demián, Šášovský hrad

15 960 zájazd
30.11.

Výstup na Benát a Veľký Inovec

18 530 zájazd
7.12.

Predvianočná návšteva Budapešti

8 50 zájazd
27.12.

Vianočný výstup na Žarnov

6 470 autami
31.12.

Silvestrovský výstup na Osečný

9 380 peši

25.1.

Výročná členská schôdza

12

voľný štýl

83+2

Premietanie fotografií a filmu

3

voľný štýl